KRKDPWP

Polskie linie dużych prędkości w sieci TEN-T

Od samego początku prac nad projektami linii dużych prędkości w Polsce zakładano wydłużenie linii dużych prędkości do Niemiec i Republiki Czeskiej. Wymaga to przeprowadzenia uzgodnień międzynarodowych. Od samego początku prac nad projektami linii dużych prędkości w Polsce zakładano wydłużenie linii dużych prędkości do Niemiec i Republiki Czeskiej. Wymaga to przeprowadzenia uzgodnień międzynarodowych. Już w 2010 r. w maju podpisano porozumienie państw Grupy Wyszehradzkiej obejmujące m.in. budowę sieci dużych prędkości pomiędzy tymi Państwami.

Plan sieci kolei dużych prędkości państw Grupy Wyszehradzkiej 

Czytaj więcej...

Szukaj

Partnerzy

Aktualności

Znany jest już budżet Rosyjskich Kolei Państwowych RŻD na rok 2012. Przewidziane są w nim wydatki na 428 miliardów rubli co sprawia, że jest on największym w historii tych kolei. 

Więcej…

Technika

Na początku XXI w. koleje niemieckie wraz z krajowymi producentami taboru kolejowego uzgodniły koncepcję nowych pociągów dużych prędkości, jakie miałyby zastąpić eksploatowane obecnie zespoły...

Więcej…