KRKDPWP

Shinkansen SERIA E1 I E4

Sukces linii Shinkansen Wschodni, przejawiający się systema­tycznym zwiększaniem liczby pasażerów spowodował jednocze­śnie, że możliwości przewozowe używanych dotychczas jedno­stek serii 200 i 400 się wyczerpały.

Postanowiono zatem opracować pociągi piętrowe o wysokości maksymalnej 4,5 m, nazwane Max (Mutli Amenity Express), oznaczone jako E1.

Proto­typ wprowadzono do eksploatacji w 1991 r. jako pociąg 6-wago­nowy, który obsługiwał kursy na linii Yamagata (w 1994 r. doda­no jeden wagon bierny). Pociągi produkowane seryjnie były zestawiane z 6 wagonów silnikowych i 6 doczepnych oraz mogły zabrać jednorazowo 1235 pasażerów na miejscach do siedzenia. Jednostki tej serii były napędzane 24 silnikami o łącznej mocy 9900 kW, sterowanymi za pomocą falowników tyrystorowych GTO. Ich prędkość maksymalna wynosiła 240 km/h. Te pociągi miały układ siedzeń 3+3, a nie jak typowy dla pociągów Shin­kansen 3+2. Przeniesienie napędu następowało poprzez prze­kładnię wykonaną ze stopu aluminium i wał drążony. Pudło po­ciągu utrzymano w kolorystyce białej z niebiesko-szarymi deseniami. W 1997 r. opracowano kolejny pociąg, o podobnej zdolności przewozowej, nazwany E4 Max. Składał się 8 wago­nów, w tym 4 silnikowych. Silniki były sterowane za pomocą fa­lowników zbudowanych na tranzystorach IGBT i pozwalały na roz­winięcie prędkości do 240 km/h. Wyposażenie wnętrza było identyczne, jak w pociągach serii E1. Jednostka E4 może zabrać jednorazowo 1634 osoby, a pociąg złożony z dwóch jednostek E4, długości 403 m – 3264 osoby. Przyjęty układ siedzeń to 3+2 lub 3+3. Jednostki E1/2/3/4 są kompatybilne i można je łączyć razem w pociąg.

Pierwsze ezt serii E4 zostały dostarczone w październiku 1997 r., natomiast w grudniu wprowadzono je do eksploatacji na linii Tōhoku Shinkansen. W kwietniu 1999 r. pociągi serii E4 roz­poczęły kursowanie połączone z jednostkami serii 400 jako po­ciągi Yamabiko/Tsubasa. Ponieważ liczba pasażerów się zwięk­szyła, w czerwcu 1999 r. uruchomiono kolejne pary pociągów na tej linii.

W maju 2001 r. pociągi serii E4 Max wprowadzono na linię Jōetsu Shinkansen, jako pociągi Max-Asahi i Max-Tanigawa, a w lipcu – jako pociągi sezonowe Max-Asama na linię Nagano Shinkansen. W sierpniu 2002 r. jednostki serii E4 były ponownie testowane na linii Tōhoku Shinkansen między stacjami Morioka i Hachinohe. Natomiast w listopadzie 2003 r. pierwsze zmoderni­zowane jednostki serii E1 wprowadzono na linię Jōetsu Shinkan­sen. Liczbę pociągów Shinkansen kursujących po liniach Tōhoku, Jōetsu i Nagano podano w tabelach 12 i 13.

Więcej w artykule pod linkiem

Szukaj

Partnerzy

Aktualności

Od 26 maja 2012 roku włoski przewoźnik NTV zapowiedział rozbudowywanie swojej oferty przewozów pociągami dużych prędkości.

Więcej…

Technika

Pierwsze pociągi serii TGV były przeznaczone do obsługi nowej linii, łączącej Paryż i Lyon, nazwanej TGV Sud-Est.

Więcej…