TGV Atlantique (TGV-A)

Pociągi serii TGV Atlantique (TGV-A) weszły po raz pierwszy do eksploatacji w 1989 roku na linii dużej prędkości Paryż – Le Mans w Bretanii. W porównaniu z pociągami TGV-PSE wprowadzono w nich wiele innowacji.

Zwiększono liczbę wagonów z 10 do 12. Największe zmiany dotyczyły napędu. Po raz pierwszy zastosowano silniki trakcyjne 3-fazowe synchroniczne prądu przemiennego o prawie 2-krotnie lepszym wskaźniku mocy na jednostkę masy i przekształtniki z wykorzystaniem tyrystorów GTO z chłodzeniem freonem. Umożliwiło to ograniczenie ich liczby do 8 (tylko w jednostkach napędowych) i rezygnację z ich montażu w wagonach dla pasażerów przy zwiększeniu mocy napędu pociągu do 8800 kW. Duża moc pozwala pociągowi TGV-A na osiąganie prędkości maksymalnej 300 km/h na torze poziomym w czasie zaledwie 6½ min i na drodze ok. 3,5 km. Pociąg TGV-A przystosowane są do dwóch systemów zasilania: 25 kV 50 Hz prądu przemiennego i 1,5 kV prądu stałego. Do sterowania pociągiem zastosowano pokładowy system komputerowy typu TORNAD, który nadzoruje jazdę pociągu z wykorzystaniem maksymalnego przyspieszenia w czasie rozruchu i maksymalnego opóźnienia w czasie hamowania, a także nadzoruje bezpieczeństwo jazdy odpowiednio do sygnałów odbieranych z obwodów torowych.

 

Łącznie w zespole TGV-A znajduje się 18 mikroprocesorów, w tym po 4 w każdym członie napędnym i po jednym w każdym wagonie pasażerskim. System komputerowy przeprowadza również statyczną próbę hamulców pociągu, a jej wynik zapisuje w swojej pamięci. Pociąg TGV-A na linii Paryż – Tours, na 166,8 kilometrze od Paryża, na spadku 25‰, tuż za mostem nad Loarą ustanowił 18 maja 1990 r. światowy rekord prędkości jazdy v = 515,3 km/h. Do ustanowienia rekordu użyto zespołu trakcyjnego TGV-A nr 325, specjalnie przystosowanego do tego celu.  Zastosowano między innymi skład tylko 5-wagonowy  (2 wagony napędne i 3 doczepne) o łącznej masie 250 t, o zwiększonej średnicy zestawów kołowych z 920 mm do 1090 mm oraz zastosowano zasilanie napięciem w sieci trakcyjnej podwyższonym z 25 do 29,5 kV.