KRKDPWP

Szukaj

Partnerzy

Aktualności

 Polska: Europejski Bank Inwestycyjny udzielił dwóch kredytów na łączną sumę 165 mln € na sfinansowanie prac związanych z infrastrukturą, które umożliwią przejazd pociągów przy wyższych prędkościach na sieci krajowej.

Więcej…

Technika

Wszystkie budowane do tej pory pociągi typu ICE eksploatowano wyłącznie na liniach zelektryfikowanych.

Więcej…